google-site-verification=3BDGALi9loN_vB-EhPtVBDoO9XDXk2ooS5CfbvsL160 google-site-verification=uDmg-hf_-7N1VUETt0uVUZdr3LbzpMXhuqnWbDxruBw

فیلتر و کارتریج SPE


آماده سازی نمونه

هر نمونه تجزیه ای قبل از آنالیز با دستگاه های پیشرفته نیاز به آماده سازی دارد که می تواند شامل هضم، استحراج، کلین آب، فیلتراسیون و غیره باشد.

چرا نیاز به استفاده از فیلتر غشایی است؟

 1. فیلتر کردن فاز متحرک در HPLC

از طریق فیلتر فاز متحرک می توان از آلودگی ستون و اتصالات ، آسیب به دریچه پمپ ، تولید ناخالصی و احتمال سر و صدا جلوگیری کرد

 1. محافظت از پمپ

پمپ مهمترین جز یک سیستم  HPLC است . مشکلات رایج از جمله یک طرفه شدن شیر ، مهر و موم شدن پمپ ، مسدود شدن و ایجاد حباب؛ ممکن است باعث افزایش نویز خط پایه شده و منجر به اختلال در زمان و فشار بازداری شوند. با چک کردن اتصالات و تعویض آن‌در بازه حداکثر 6 ماهه، بازبینی فشار پمپ و فیلتر کزدن فاز متحرک به منظور عدم ورود آلودگی به پمپ، می‌توان عمر آن را افزایش داد.

 1. محافظت از دریچه تزریق

در حین چرخاندن دریچه بین تزریق و بارگیری، وجود مواد ناخالصی و معلق، در این فرآیند ایجاد مشکل می‌کند. با مسدود شدن هر کدام از دریچه‌ها، فشار بیشتری به دریچه دیگر وارد شده و باعث کاهش عمر آن می‌شود.

 • محافظت از ستون اصلی

از آنجایی که در ستون اصلی عمل جذب و واجذب رخ می‌دهد، پس وجود کوچکترین حد ناخالصی در فاز متحرک سبب ایجاد خطا شده و علاوه بر آن سبب آسیب به ستون و کاهش عمر مفید آن می‌شود.

چگونه فیلتر مناسب را انتخاب و استفاده کنیم؟

 • سازگاری شیمیایی فیلتر

مهم ترین عامل در انتخاب فیلتر، سازگاری حلال و مواد تشکیل دهنده فیلتر است.

*توجه* اطلاعات جدول ذیل بر اساس نشریات علمی و نتایج آزمایشگاهی بدست آمده است. اما به دلیل تغییرات دمایی و غلظتی، تغییر در زمان اختلاط و سایر عوامل بیرونی، هیچ گونه ضمانتی بر اطلاعات نبوده و به آزمایشگر توصیه می‌شود تا به شرایط یکسان ذکر شده در منابع مراجعه نماید.

C: مناسب                       IC: غیرمناسب                  LC: مناسب نسبی                  *: آزمایش نشده

محلول‌های اسیدی

Nylon 6GMFPPRCCA/CNPESPVDFPTFEمحلول
LCCCCICCCCاستیک اسید   گلسیال
CCCC*CCCاستیک اسید 25%
ICCCICICCCCهیدروکلریک غلیظ
ICCCIC*CCCهیدروکلریک 25%
ICCCICICICICCسولفوریک غلیظ
ICCCICICICICCسولفوریک 25%
ICLCCCICICICCنیتریک غلیظ
ICLCCCICICCCنیتریک 25%
IC*CLCC**Cفسفریک 25%
ICCCCLC**Cفرمیک 25%
IC*CCC**Cتری کلرو استیک   اسید 10%
LCC*CCCCCسیتریک اسید
ICICLCIC**CCهیدروفلوریک
LCCCCCCCCبوریک

محلول‌های الکلی

Nylon 6GMFPPRCCA/CNPESPVDFPTFEمحلول
CCCCICCCCمتانول
CCCCICCCCاتانول
CCCCCCCCایزوپروپانول
CCCCCCCCگلیسرول
CCCICLCCCCبوتانول

محلول‌های قلیایی

Nylon 6GMFPPRCCA/CNPESPVDFPTFEمحلول
CCCLCCCLCCآمونیوم   هیدروکسید 25%
LCICCLCICCICCسود
ICICC*ICCICCپتاس

محلول‌های استری

Nylon 6GMFPPRCCA/CNPESPVDFPTFEمحلول
CCLCCICICCCمتیل استات
CCLCCLCICICCبوتیل استات
C*LCCLCICICCپروپیل استات

محلول‌های هیدروکربنی هالوژن دار

Nylon 6GMFPPRCCA/CNPESPVDFPTFEمحلول
LCCLCCICICCCمتیل کلرید
CCLCCICICCCکلروفرم
CCCCCLCCCکلروبنزن
CCLCCLCICCCکربن تتراکلرید

محلول‌های هیدروکربنی

Nylon 6GMFPPRCCA/CNPESPVDFPTFEمحلول
CCICCCICCCزایلن
CCICCCICCCتولوئن
LCCCCCICCCسیکلوهگزان

محلول‌های کتونی

Nylon 6GMFPPRCCA/CNPESPVDFPTFEمحلول
CCCCICICICCاستون
CCCCICICICCسیکلوهگزانون
CCLCCICICLCCمتیل اتیل کتون

محلول‌های اکسید آلی

Nylon 6GMFPPRCCA/CNPESPVDFPTFEمحلول
CCCCICICICCDMSO
CCCCICICLCCTHF
CCCCICICLCCدی اکسان
 • ناحیه موثر فیلتراسیون

با افزایش این مولفه، طول عمر فیلتر افزایش می‌یابد.

 • مقدار ماده عبوری و شدت جریان

با انتخاب ماده مناسب بر اساس انواع مواد و قطر آن‌ها، می‌توان به پارامتر بهینه فوق رسید.

 • سایز ذرات

اگر سایز ذرات پر کننده ستون برابر 3 μm یا کمتر باشد، باید از فیلتر 0.2 μm استفاده کرد چون فیلتر 0.45μm سبب انسداد ستون خواهد شد.

 • جذب سطحی

باید ستونی را انتخاب نمود که با توجه به آنالیت موردنظر، حداقل میزان جذب سطحی را دارا بوده و کارآیی را بهبود بخشد

با توجه به موارد فوق، جدول ذیل پیشنهاد می‌گردد.

HPLC, UHPLC, LC/MSPolyethersulfone,   PTFE (Hydrophilic& Hydrophobic)
GCNylon, PTFE (Hydrophobic)
ICP-MSPTFE (Hydrophilic)
CENylon
حلال‌های   آلیPTFE (Hydrophobic), Nylon
سطوح   کشت PES, PVDF (Hydrophilic)
توالی   پروتئینPVDF (Hydrophobic)
نمونه‌هایی   با غلظت بالا در فاز آلیWelded PTFE   (Hydrophobic), with prefiltration
نمونه‌هایی   با غلظت بالا در فاز آبیWelded PTFE   (Hydrophilic), Welded Nylon

فیلترهای سرنگی متداول

Polyethersulfone (PES)

غشا آب‌گریز،مقدار ماده عبوری و شدت جریان بالا،مواد جانبی ورودی کم، مناسب جهت از بین بردن مواد ریز مانند باکتری‌ها قارچ‌ها و ویروس‌ها از فاز آبی.

 pH مناسب بین 3 تا 12

Nylon

پایداری و انعطاف شیمیایی عالی، مدت عمر طولانی، مقاومت مکانیکی مناسب، مناسب برای فیلتر کردن فاز آبی و اکثر فازهای آلی، مناسب برای فیلتر کردن سطوح کشت. . pH مناسب بین 3 تا 14

Hydrophobic Polytetrafluoroethylene (PTFE)

سازگاری شیمیایی وسیع با حلال‌‌ها، نگهداری عالی ذرات، سازگار با روش‌های متنوع استرلیزه کردن، مناسب برای فیلتراسیون مایع و گاز. pH مناسب بین 1 تا 14

Hydrophobic Polyvinylidene fluoride (PVDF)

مقاومت مکانیکی بالا، مقاومت دمایی و شیمیایی مناسب، عدم تناسب برای فیلتر کردن استون، DMSO، THF، مناسب برای فیلتر کردن گاز و بخار و مایعات با دما بالا. pH مناسب بین 2 تا 13

شماره کاتالوگبسته بندیتوضیحات
2.CF1101.0001100 عدد در هر کارتریجPRECLEANTM 13 mm Syringe Filter PES membrane, 0.45 μm,   blue
2.CF1202.0001100 عدد در هر کارتریجPRECLEANTM 25 mm Syringe Filter PES membrane, 0.20 μm,   yellow
2.CF2101.0001100 عدد در هر کارتریجPRECLEANTM 13 mm Syringe Filter Nylon membrane, 0.45 μm,   white
2.CF2202.0001100 عدد در هر کارتریجPRECLEANTM 25 mm Syringe Filter Nylon membrane, 0.20 μm,   green
2.CF3101.0001100 عدد در هر کارتریجPRECLEANTM 13mm Syringe Filter, PTFE membrane, 0.45um, orange
2.CF3202.0001100 عدد در هر کارتریجPRECLEAN 25mm Syringe Filter, PTFE membrane, 0.2 um, purple
2.CF4101.0001100 عدد در هر کارتریجPRECLEANTM 13mm Syringe Filter PVDF membrane, 0.45 μm,   red
2.CF4202.0001100 عدد در هر کارتریجPRECLEANTM 25 mm Syringe Filter PVDF membrane, 0.22 μm,   black

Hydrophilic PTFE Syringe Filter

 • مناسب برای محلول‌های اسیدی و قلیایی قوی و محلول‌های حاوی مخلوطی از آن‌ها
 • بازده بیش از 90% حذف ذرات 
 • کمترین میزان جذب سطحی
بازدهنوع فیلتر
AFTM1AFTG2AFTG1AFTB2AFTB1
96.9196.3896.3997.1795.47Hydrophobic PTFE (ANPEL)
96.6197.6695.8595.0190.35Nylon (ANPEL)
94.8496.6195.995.991.87PVDF (شرکت رقیب)
95.6999.1194.6297.4598.26Hydrophilic PTFE (ANPEL)
 • کمترین میزان انحلال غشا
شماره کاتالوگبسته بندیتوضیحات
2.CF6101.0001100 عدد در هر کارتریجPRECLEANTM 13mm Syringe Filter, PTFE membrane (Hydrophilic), 0.45μm,   pink
2 .C F6 102.0001100 عدد در هر کارتریجPRECLEANTM 13mm Syringe Filter, PTFE membrane (Hydrophilic), 0.22   μm,   golden
2.CF6201.0001100 عدد در هر کارتریجPRECLEANTM 25mm Syringe Filter, PTFE membrane (Hydrophilic), 0.45μm,   pink
2 .C F6 202.0001100 عدد در هر کارتریجPRECLEANTM 25mm Syringe Filter, PTFE membrane (Hydrophilic), 0.22   μm,   golden

فیلترهای سرنگی با لایه پیش تصفیه

شماره کاتالوگبسته بندیتوضیحات
2.CF6101.0D01100 عدد در هر کارتریجPRECLEANTM 13mm Syringe Filter,with prefiltration layer,
PTFE membrane (Hydrophilic), 0.45μm,pink
2.CF6102.0D01100 عدد در هر کارتریجPRECLEANTM 13mm Syringe Filter, with prefiltration layer,
PTFE membrane (Hydrophilic), 0.22 μm, golden
2.CF6201.0D01100 عدد در هر کارتریجPRECLEANTM 25mm Syringe Filter,with prefiltration layer,
PTFE membrane (Hydrophilic), 0.45μm,pink
2.CF6202.0D01100 عدد در هر کارتریجPRECLEANTM 25mm Syringe Filter,with prefiltration layer,
PTFE membrane (Hydrophilic), 0.22μm,golden

Hydrophilic PVDF 0.02μm Syringe Filter

برندخصوصیاتتوضیحاتشماره کارتریج
CNW1g/6mL, 30 عدد در هر جعبهCNW Poly-sery PA SPE Column2.CA7355.0001
CNW1g/6mL, 30 عدد در هر جعبهCNWBOND HC-C18 SPE Column2.CA0855.0001
CNW500g/6mL, 30 عدد در هر جعبهPoly-Sery PSD SPE Cartridge2.CA3554.0001
ANPEL25mm*0.45μm, 100 عدد در هر جعبهNylon Syringe Filter2.CF2201.0001
ANPEL25mm*0.45μm, 100 عدد در هر جعبهSyringe Filter, PTFE membranes (Hydrophilic)(pink)2.CF6201.0001

ANPEL laboratorial needleless syringes            

توضیحاتبسته بتدیشماره کارتریج
سرنگ بی سوزن آزمایشگاهی 2   mL100 عدد در هر   بستهQBAA-002012
سرنگ بی سوزن آزمایشگاهی 2   mL100 عدد در هر   بستهQBAA-0020125-100
سرنگ بی سوزن آزمایشگاهی 5   mL100 عدد در هر   بستهQBAA-002013
سرنگ بی سوزن آزمایشگاهی 5   mL100 عدد در هر   بستهQBAA-0020135-100
سرنگ بی سوزن آزمایشگاهی 10   mL50 عدد در هر   بستهQBAA-002014-50
سرنگ بی سوزن آزمایشگاهی 25   mL25 عدد در هر   بستهQBAA-002015

Replaceable membrane syringe filters

توضیحاتقطرشماره کارتریج
25mm   Replaceable membrane syringe filters(made   from PP)25 mmSCBB-321
13mm   Replaceable membrane syringe filters(made   from PP)13 mmSCBB-322
50mm   Replaceable membrane syringe filters(made   from PP)50 mmSCBB-322

CNW New Mobile Phase Filter

مزایا نسبت به سایر فیلترها

 • گنجایش بیشتر
 • عدم نشت نمونه
 • طول عمر طولانی‌تر
 • تمیز کردن راحت‌تر
شماره کارتریجبسته بندیتوضیحات
2.PSF010.00011 ستHPLC   new mobile phase Filter

پرسش و پاسخ‌های متداول

راه حلعلت احتمالیمشکل
1. انتخاب غشا فاز آلی برای   محلول‌های آلی
2.انتخاب غشا فاز آبی   برای محلول‌های آبی
اشتباه در انتخاب فیلترحلال از غشا عبور نمی‌کند
1. انتخاب غشا با اندازه حفره   مناسب
2. عوض نمودن نوع حلال
1. اندازه حفره غشا غیرمناسب است
2. امولسیون تشکیل شده   است
بعد از فیلترکردن، حلال   تیره است
1. نوع غشا عوض شود
2. فشار اعمالی به غشا   بررسی شود
1. ماده تشکیل دهنده غشا تحمل   آنالیت را ندارد
2. فشار زیادی روی غشا   است
غشا پاره شده است
1. استفاده از سانتریفوژ با سرعت   بالا
2. استفاده از حلال برای   کاهش ویسکوزیته
3. استفاده از فیلتر با   قطر مناسب
1. وجود مواد با اندازه بالا در   آنالیت
2. ویسکوزیته نمونه   بالاست
3. قطر فیلتر سرنگی کم   است
جریان خروجی کم است
1. استفاده از غشا مناسب
2.اگر نمونه رنگدانه   دارد، از غشا نایلونی استفاده نشود
غشا، نمونه را جذب سطحی   می‌کندجذب سطحی آنالیت
1. استفاده از غشا مناسب
2. استفاده از حلال مناسب
3. عدم استفاده از پلاستیک   سیاه
1. مقاومت شیمیایی غشا مناسب   نیست
2. در حین تولید غشا،   آلودگی به آن وارد شده
3. سرنگ از جنس پلاستیک   سیاه استفاده شده
پس زدن آنالیت